Information about performing a git-commit-ectomy correctly. https://pages.charlesreid1.com/git-commit-ectomy/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.