Преглед на файлове

Update mkdocs-material for mkdocs 1.0

master
Charles Reid преди 2 години
родител
ревизия
6575c67d28
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      mkdocs-material

+ 1
- 1
mkdocs-material

@@ -1 +1 @@
Subproject commit ff95dcb8463eb5f8f65b14c3d145afae21671ad9
Subproject commit b0c6890853aa9138baf5f9749862b927518ab656

Loading…
Отказ
Запис