How do I use pelican to set up a static site? https://pages.charlesreid1.com/how-do-i-pelican
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Charles Reid 901d54da11 Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 lat temu
docs Merge branch 'master' of https://git.charlesreid1.com/charlesreid1/how-do-i-pelican 3 lat temu
mkdocs-material@b0c6890853 Update mkdocs-material for mkdocs 1.0 3 lat temu
.gitignore moving docs location to docs/ 3 lat temu
.gitmodules adding mkdocs submodule 3 lat temu
LICENSE add some initial info to readme 3 lat temu
README.md fix readme link 3 lat temu
mkdocs.yml Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 lat temu

README.md

how do I pelican?

See how do I pelican? (the website).

Source repository on git.charlesreid1.com here.

Source repository on github here.