How do I use pelican to set up a static site? https://pages.charlesreid1.com/how-do-i-pelican
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Charles Reid 901d54da11 Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 år sedan
docs Merge branch 'master' of https://git.charlesreid1.com/charlesreid1/how-do-i-pelican 3 år sedan
mkdocs-material @ b0c6890853 Update mkdocs-material for mkdocs 1.0 3 år sedan
.gitignore moving docs location to docs/ 3 år sedan
.gitmodules adding mkdocs submodule 3 år sedan
LICENSE add some initial info to readme 3 år sedan
README.md fix readme link 3 år sedan
mkdocs.yml Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 år sedan

README.md

how do I pelican?

See how do I pelican?
(the website).

Source repository on git.charlesreid1.com here.

Source repository on github here.