How do I use pelican to set up a static site? https://pages.charlesreid1.com/how-do-i-pelican
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Charles Reid 901d54da11 Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 yıl önce
docs Merge branch 'master' of https://git.charlesreid1.com/charlesreid1/how-do-i-pelican 3 yıl önce
mkdocs-material@b0c6890853 Update mkdocs-material for mkdocs 1.0 3 yıl önce
.gitignore moving docs location to docs/ 3 yıl önce
.gitmodules adding mkdocs submodule 3 yıl önce
LICENSE add some initial info to readme 3 yıl önce
README.md fix readme link 3 yıl önce
mkdocs.yml Update mkdocs.yml for mkdocs 1.0 3 yıl önce

README.md

how do I pelican?

See how do I pelican? (the website).

Source repository on git.charlesreid1.com here.

Source repository on github here.