Experiments with Knuth's 5,757 five letter words. https://charlesreid1.com/wiki/Five_Letter_Words
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

49 satır
1023 B

 1. import random, math, operator
 2. from pprint import pprint
 3. from get_words import get_words
 4. random.seed(1337)
 5. """
 6. euclidean_dist.py
 7. Compute euclidean distance between 5-letter words.
 8. """
 9. def euclidean_distance(word1, word2):
 10. v1 = word2vec(word1)
 11. v2 = word2vec(word2)
 12. return l2norm(v1,v2)
 13. def l2norm(vec1, vec2):
 14. radicand = [(v2-v1)*(v2-v1) for (v1,v2) in zip(vec1,vec2)]
 15. return math.sqrt(sum(radicand))
 16. def word2vec(word):
 17. charvec = []
 18. vec = []
 19. for c in word:
 20. charvec.append(c)
 21. vec.append(ord(c)-ord('a'))
 22. return vec
 23. def print_tuple(e):
 24. print("Distance between {0:s} and {1:s} = {2:f}".format(*e))
 25. if __name__=="__main__":
 26. words = get_words()
 27. eds = []
 28. for i in range(100):
 29. w1 = words[random.randint(1,5757)]
 30. w2 = words[random.randint(1,5757)]
 31. ed = euclidean_distance(w1,w2)
 32. eds.append((w1,w2,ed))
 33. sorted_eds = sorted(eds, key=operator.itemgetter(2))
 34. for e in reversed(sorted_eds):
 35. print_tuple(e)