Experiments with Knuth's 5,757 five letter words. https://charlesreid1.com/wiki/Five_Letter_Words
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

19 regels
376 B

"""
get_words.py
Utility method to load the SBG words
and retun them as a list of strings.
"""
def get_words():
# Load the file.
with open('sgb-words.txt','r') as f:
## This includes \n at the end of each line:
#words = f.readlines()
# This drops the \n at the end of each line:
words = f.read().splitlines()
return words